Kategoriarkiv: Okategoriserade

Statusläget för projektet 2022-05-31

Under 2021 har vi förvaltat vårt nät och inlett diskussion med Wexnet om ett övertagande. I mars 2022 gjordes så en överlåtelse av nätet till Wexnet.

Föreningsstämman 2022 hölls i maj där det redogjordes för den ekonomiska läget varvid förslag diskuterades att föreningen avvecklas och medlen delas ut till medlemmarna enligt våra stadgar. För ett sådant genomförande kommer en extra stämma att utlysas.

Statusläge för projektet 2021-03-11

Under 2020 så har två ny medlemmar tillkommit så vi är nu 69 anslutningar. De nya medlemmar är Emil i Rödje och Andreas i Pilås. Under året har också installationen färdigställts så att anläggningstillgången är nu fastställd i balansräkningen.
Arbetet med ledningsrätter färdigställdes på nyåret varpå lantmäteriet har nu registrerat dessa i fastighetsregistret. 

Årsmötet för 2021 planerar styrelsen att genomföra på samma sätt som föregående år, dvs på grund av rådande pandemi ha ett minimalt antal närvarande och genomföra mötesbeslut via poströstning.

Statusläget för projektet 2020-03-03

Alla markupplåtelseavtal som tecknats vid projektets början har nagelfarits av lantmäteriet. Det visade sig, efter att granskat verklig förläggning, att det saknades 5 avtal om markintrång. Dessa sista är nu i process och lantmäteriet har gjort ett utkast till förrättning om ledningsrätt där vi summerar att 68 markägare är berörda. Vi förväntar oss att ledningsrätterna skall bli klara under våren och att berörda markägare blir delgivna detta.

Vi planerar att hålla kommande årsmöte den 23 april.

Statusläget för projektet 2019-01-15

Idag blev sista medlemmen inkopplad så nu har alla 67 anslutningarna fullgjorts och vi kan se slutet på projektet närmar sig, dvs installationen avslutas och vi går över till att  förvalta vår installation.

Återstående arbete är lite återställning vid brunnar och skåp samt en slutbesiktning. Slutligen ska vi summera projektet ekonomiskt och sammanställa dokumentationen. Detta borde vara klart inför kommande årsstämma.

Statusläge för projektet 2018-10-05

Efter att ha grävt och sprängt sig fram mellan Viås och Pilås så har nu EON denna veckan färdigställt sin förläggning av elkabeln och i och med detta även vår slang.

Så nu kan vi påbörja arbetet med att slutföra förläggningen i Pilås och gräva in till fastigheterna. Så snart detta är klart så ska blåsning av fibern ske till de sista 20 medlemmarna i Pilås och Hagreda.

Statusläge för projektet 2018-07-22

I april fick vi fibern inkopplad i Sandreda och Rödje. Efter att slangen färdigställts i Hagreda och Viås kunde vi få in fibern inblåst och slutligen inkoppling hos kunder i Viås i början av juni.

Pilås och Hagreda väntar dock på att EON ska gräva ner elkabeln mellan Viås och Pilås så att vi kan färdigställa slangförläggning i och med detta. Vi har nu fått besked från EON att uppstartmöte för deras arbete kommer att ske 14 augusti. Så nu ser vi ljuset i tunneln.

Statusläge för projektet 2018-03-12

För vår första etapp, Sandreda och Rödje där vi har 38 av våra 67 anslutningar, har sedan fiberslangen kom ner i backen vi även fått fiberkabel levererad och inblåst i slangen. Det är varierande antal fiber i kabeln vi använder. Det kan vara 2-fiber, 12-fiber eller 96-fiber allt beräknat på hur många abonnenter som ska anslutas i varje kabel. Nu när fiber är framdragen till husen från skåp eller brunnar så väntar vi på nästa steg att fibern ska kopplas in. Detta arbete med att montera uttag, svetsa fiber och göra inkoppling hoppas vi ska ske inom april månad.

För vår andra etapp, Viås, Pilås och Hagreda har slangförläggningen nu gjorts mellan Pilås och Hagreda och i det närmaste hela Hagreda. Det återstår att en minigrävare ska komma och gräva in till husen. Snön har inte varit något problem för grävaren men tjälen i de renskrapade vägarna ställer till lite problem. I denna andra etapp väntar vi på en samförläggning med EON mellan Viås och Pilås. Vi har ännu inte fått något datum för detta arbete.

 

Statusläge för projektet 2017-12-08

Vi har fått två nya medlemmar, Katrinedal och Björkelund, se medlemslistan under flik Medlemskap. För dessa medlemmar visade det sig uppstå en god möjlighet till anslutning då vägen mellan LillaHeda och Katrinedal skulle rustas upp. Dessutom finns en Wexnetbrunn i smalspårsbanken vid Katrinelundsvägen. Efter kontakt med Wexnet och vägägaren så gjordes ett snabbt beslut att lägga slang innan vägen färdigställdes, se bildarkiv.

Så nu summerar vi 67 anslutningar till 65 fastigheter ägda av 63 medlemmar.

Grävningen hittills har gått bra och Lindahls har varit nöjda med att göra slangförläggning hos oss. Det har gått smidigt och få störningar har uppstått. Det blev lite väntan på tryckaren men till slut kom han och på två dagar hann han göra sex tryckningar, se bildarkivet på den långa slangen som ska tryckas under vägen.

Inalles har nu Lindahl grävt och plöjt 8 525 m och lagt ner ca 13 100 m slang, inkl stammen vi gör åt Wexnet. Därmed finns nu slang framme till 37 av 67 anslutningar.

Nu väntar vi på att fiberkabeln ska levereras så att blåsning ska göras. Det har visat sig att fiberkabel har blivit ”hårdvaluta”. Många fiberprojekt pågår och fiberkabel har fått långa leveranstider. Lindahls säger att kabeln ska komma innan Jul. För att blåsa krävs plusgrader så nu hoppas vi på mild vinter eller….?

Efter blåsning ska slang med fiberkabel dras in i fastigheterna och kopplas till noden.

Statusläge för projektet 2017-10-23

2017-10-23 kl 12 kom grävmaskinen, så nu kan  vi säga att vi är på gång.

Tommy och Fredrik var grävarna som snabbt lärde oss processen i denna första del, att lägga ut slang med märkband. På eftermiddagen hann vi med att dra fram till två fastigheter. Jag hann och räkna till en handfull stenar som ska transporteras bort. ”So far so good”