Referenser

Som underlag för vårt arbete har vi en rad referenser, vilka ni når med följande länkar

Coompanion hjälper företag och föreningar att starta verksamhet.
Till fiberföreningar ger Coompanion stöd finansierat av Länsstyrelsen.
Coompanion ger ut en Handbok för fibernätsföreningar

Inför byggstart har föreningen beskrivit i ett dokument hur dragningen in till fastighet görs
Installation av fiber i en fastighet@2018-05-12

Vi har frågat omsorgförvaltningen om fördelar med fiber.
Info 2017-10-03 från Par Kindstrand, Omsorgsforvaltningen, Vaxjo Kommun