Kontakt

På vår stämma när vi bildade föreningen valde vi en styrelse enligt följande.

Ordförande; Göran Samuelsson, 0731-520500, goran(a)sjonet.se

Styrelsen konstituerade sig sedan enligt följande

Vice ordförande; Martin Danielsson, 0768-013349, martin.danielsson(a)hotmail.com
Kassör; Lena Berneryd , 0730-503658, lena(a)sjonet.se
Sekreterare; tf Göran Samuelsson
Ledamot; Susanne Persson, 0706-964511, susanne(a)sjonet.se
Ledamot; Henning Furst, 0704-648704, henning(a)sjonet.se
Ledamot; Sten Sjödahl, 0702-965020, sten(a)rocktog.se

När mail skickas så byts (a) till @