Medlemskap

Föreningen har har uppdaterat sina stadgar vid extra föreningsstämma 2017-10-09 enligt följande, Stadgar Sjönet@2017-10-09.

För den som vill gå med i föreningen gör en ansökan genom att fylla i medlemsansökan och lämna denna till styrelsen.

Den årliga medlemsavgiften beslutas på föreningsstämman och sätts in på bankgiro nr 597-5602.

Vi summera nu 64 medlemmar enligt Medlemsförteckning i Sjönet@2020-10-29. Två medlemmar har två fastigheter och två medlemmar har två anslutningar vilket ger 66 insatser och 68 anslutningar för projektet.