Kartor

Vår projektering av vårt fibernät och Wexnet fiberstam upp till Hagreda (en samförläggning med Wexnet) har gjorts genom att upprätta en Arbetskarta Sjonet@2018-01-24 där dragningen med förklarande texter finns presenterad. Entreprenören och Wexnet har varit behjälplig med att  tips och förslag till dragningen.