Välkommen

Sjönet är vårt arbetsnamn för ett projekt att anlägga ett fibernät i byarna Sandreda, Rödje, Viås, Pilås och Hagreda.

Anläggningen investeras utav Sjönet fiber ekonomisk förening som består av medlemmar från de fem byarna.

Ursprungligen startades föreningen med målet att projektet skulle finansieras med inbetalda insatser från medlemmarna samt bidrag från Jordbruksverkets Landsbygdsprogram 2014-2020.

Det visade sig att bidragen från Jordbruksverket inte räcker att stödja alla fiberföreningar. Vår förening tillhör dem som inte får bidrag i landsbygdsprogrammet ovan.

Våra fem byar ligger precis i ett område för vilket Wexnet planerar bygga ut sin fiberstam. Så när denna utbyggnad görs kan Sjönet avtala med Wexnet om en samförläggning och därmed få sitt fibernät förverkligat.