Bilder

Här är några bilder från projektet

 
2017-10-23 kl 12 kom grävmaskinen……………….och kl 14 var vi igång.


Det gäller att ”sätta ner foten”………………………….så händer det.

 
Och vips så finns slangen där.                               Snart lärde vi oss processen. Förplöja….

 
…..lägga ut slang                                                       …..plöja ner slang


Tryckning under landsvägen             Nerplöjning av slang på Katrinedalsvägen


Kopplingsbrunn i Wexnets stam                           Kopplingsskåp i Sjönets anläggning

 
Samförläggning med EON                 Nyinköpt jordraket för tryckning


Jordraket äter sig in under vägen      Utrustning för blåsning av fiber


Blåsning pågår och………………………………………….det gäller att organisera kabeln

 

Forts följer