Statusläget för projektet 2022-08-29

Extrastämman har genomförts där en punkt behandlades, att avveckla föreningen.

Processen med denna avveckling kan nu påbörjas och därmed kan projektet avslutas.