Statusläge för projektet 2018-07-22

I april fick vi fibern inkopplad i Sandreda och Rödje. Efter att slangen färdigställts i Hagreda och Viås kunde vi få in fibern inblåst och slutligen inkoppling hos kunder i Viås i början av juni.

Pilås och Hagreda väntar dock på att EON ska gräva ner elkabeln mellan Viås och Pilås så att vi kan färdigställa slangförläggning i och med detta. Vi har nu fått besked från EON att uppstartmöte för deras arbete kommer att ske 14 augusti. Så nu ser vi ljuset i tunneln.