Statusläge för projektet 2018-10-05

Efter att ha grävt och sprängt sig fram mellan Viås och Pilås så har nu EON denna veckan färdigställt sin förläggning av elkabeln och i och med detta även vår slang.

Så nu kan vi påbörja arbetet med att slutföra förläggningen i Pilås och gräva in till fastigheterna. Så snart detta är klart så ska blåsning av fibern ske till de sista 20 medlemmarna i Pilås och Hagreda.