Statusläget för projektet 2019-01-15

Idag blev sista medlemmen inkopplad så nu har alla 67 anslutningarna fullgjorts och vi kan se slutet på projektet närmar sig, dvs installationen avslutas och vi går över till att  förvalta vår installation.

Återstående arbete är lite återställning vid brunnar och skåp samt en slutbesiktning. Slutligen ska vi summera projektet ekonomiskt och sammanställa dokumentationen. Detta borde vara klart inför kommande årsstämma.