Statusläge för projektet 2021-03-11

Under 2020 så har två ny medlemmar tillkommit så vi är nu 69 anslutningar. De nya medlemmar är Emil i Rödje och Andreas i Pilås. Under året har också installationen färdigställts så att anläggningstillgången är nu fastställd i balansräkningen.
Arbetet med ledningsrätter färdigställdes på nyåret varpå lantmäteriet har nu registrerat dessa i fastighetsregistret. 

Årsmötet för 2021 planerar styrelsen att genomföra på samma sätt som föregående år, dvs på grund av rådande pandemi ha ett minimalt antal närvarande och genomföra mötesbeslut via poströstning.