Statusläge för projektet 2017-12-08

Vi har fått två nya medlemmar, Katrinedal och Björkelund, se medlemslistan under flik Medlemskap. För dessa medlemmar visade det sig uppstå en god möjlighet till anslutning då vägen mellan LillaHeda och Katrinedal skulle rustas upp. Dessutom finns en Wexnetbrunn i smalspårsbanken vid Katrinelundsvägen. Efter kontakt med Wexnet och vägägaren så gjordes ett snabbt beslut att lägga slang innan vägen färdigställdes, se bildarkiv.

Så nu summerar vi 67 anslutningar till 65 fastigheter ägda av 63 medlemmar.

Grävningen hittills har gått bra och Lindahls har varit nöjda med att göra slangförläggning hos oss. Det har gått smidigt och få störningar har uppstått. Det blev lite väntan på tryckaren men till slut kom han och på två dagar hann han göra sex tryckningar, se bildarkivet på den långa slangen som ska tryckas under vägen.

Inalles har nu Lindahl grävt och plöjt 8 525 m och lagt ner ca 13 100 m slang, inkl stammen vi gör åt Wexnet. Därmed finns nu slang framme till 37 av 67 anslutningar.

Nu väntar vi på att fiberkabeln ska levereras så att blåsning ska göras. Det har visat sig att fiberkabel har blivit ”hårdvaluta”. Många fiberprojekt pågår och fiberkabel har fått långa leveranstider. Lindahls säger att kabeln ska komma innan Jul. För att blåsa krävs plusgrader så nu hoppas vi på mild vinter eller….?

Efter blåsning ska slang med fiberkabel dras in i fastigheterna och kopplas till noden.