Vi har nu en fiberförening

Söndagen den 30 november hade vi ett möte där vi bildade vår förening Sjönet fiber ekonomisk förening. 35 intresserade hade slutit upp och tillsammans gick vi igenom förslagna stadgar och efter godkännande så fick intresserade fylla i medlemsansökan som samlades in. När vi sammanställde ansökningarna, lämnade på mötet och några frånvarande som anmält före mötet, så fick vi en lista på 38 medlemmar till vår förening. En bra start på föreningen och alla var glada.

Efter att stadgarna var godkända och föreningen hade fått medlemmar kunde vi välja styrelse, revisorer mm.

För mer information om detta första medlemsmöte, se flikarna Vår förstudie och Medlemskap.

Stadgar och mötesprotokoll finns under flik Dokument.