De som anmält intresse är nu 58

Efter att Hagreda anmält intresse och vi fått tag i de som inte var på informationsmötet så har vi nu en sammanställning på 58 intresserade. Så nu går vi ut med inbjudan till bildandestämma den 30 november.