Statusläge för föreningen och projektet december 2014

Sjönet fiber ekonomisk förening är nu formellt bildad och vi har fått registreringsnummer 769629-2361.

Medlemmar och medlemsavgift
Vi summera nu 56 medlemsansökningar, varav en medlem har två fastigheter vilket innebär 57 anslutningar. Alla som sökt medlemskap är godkända som medlemmar och medlemsavgift för 2015 är 200 kronor. Information om betalning kommer att skickas ut separat så snart föreningens bankgiro är klart.
Sista dag för medlemsansökan framflyttas då projektet försenats, se nedan.

Landsbygdsprogrammet försenas
Jordbruksverket arbete med att svara på de 333 punkterna beräknas vara klart i januari 2015. Ett godkännande i Bryssel förväntar sig Jordbruksverket bli i maj 2015, enligt ny information på jordbruksverkets hemsida 2014-12-04. Länsstyrelsen ser inget skäl till att i dagsläget skicka in ansökningar eftersom regelverken fortfarande kan förändras. Vårt mål att söka bidrag innan nyår blir därför framflyttat. Vår uppgift blir nu att bevaka jordbruksverkets och länsstyrelsens hemsidor när det är dags att söka bidrag.

Fastighetsanslutningsavtal och första insats om 1000kr
Då bidragsansökan nu skjuts på framtiden, se ovan, så avser styrelsen inte att teckna fastighetsanslutningsavtal förrän vi gjort bidragsansökan. Styrelsen kommer att informera på mail och på hemsidan när det är dags för fastighetsanslutningsavtal. Följaktligen behövs inte första insatsen betalas förrän detta avtal tecknats. (i stadgarna står att denna betalning görs senast fyra veckor efter medlemskap godkänts, men styrelsen anser inte detta behövs följas då medlemskap och fastighetsanslutningsavtal inte sammanfaller i tiden som vi tänkt från början). Till de som redan skrivit på fastighetsanslutningsavtal och skickat in detta så gäller inte avtalet förrän styrelsen skrivit på.