Statusläge för projektet mars 2015

Jordbruksverket aviserar på sin hemsida,  se länk till höger Regeringens Landsbygdsprogram, att ett godkännande från EU förväntas ”bli godkänt någon gång i juni”. Vi har regelbundet kontakt med länsstyrelsen när det är dags att lämna in vår bidragsansökan. Vi beräknar att detta blir i april.

En medlem har tillkommit så vi är nu 56 medlemmar och 57 fastigheter som ska anslutas.

Vi har med Wexnets hjälp uppdaterat kalkylen. Projektbudgeten hamnar nu på ca 3Mkr och vid upprättande av likviditetsbudget finner vi att periodvis kommer det att saknas likvida medel upp till 1Mkr. För att finansiera detta har vi gjort en ansökan till kommunen om ett lån.

Vi har nu också lagt in kartor över ledningsdragningen som Wexnet hjälpt oss med. Ni finner kartorna under särskild flik ovan.