Statusläge för projektet maj 2015

EU har nu godkänt Regeringens Landsbygdsprogram enligt information i media.

Från länsstyrelsen har vi fått informationen att för Jordbruksverkets del vidtar nu fortsatt arbete med förordning och föreskrifter och enligt deras plan ska detta vara på plats den 10 oktober. Detta innebär att först därefter kan länsstyrelsen fatta de första besluten angående inkomna ansökningar om bredbandsstöd. För att inte försena denna beslutsprocess så kalkylerar länsstyrelsen att ansökningar för första beslutsomgång ska vara inlämnade i augusti någon gång. Exakt datum meddelas senare, vilket vi bevakar.

Vår ansökan med en handfull bilagor är nu förberett att lämnas in när vi fått datum från länsstyrelsen.