Statusläge för projektet augusti 2015

Länsstyrelsen har nu angett datum för sista ansökningsdag för den första beslutsomgången för stöd till bredband, se länk till höger. Ansökan om stöd ska ha kommit in till länsstyrelsen via e-tjänsten senast den 15 september 2015 för att vara med i den första beslutsomgången för stöd till bredband.

Vi har idag 2015-09-01 skickat in vår ansökan.

Ansökan har skett genom en inloggning på Jordbruksverkets hemsida där uppgifter om vår förening och omfattningen av projektet, såsom km fiberförläggning, antal anslutningar, kostnader, finansiering mm har angetts. En rad bilagor har bifogats ansökan. Se styrelseprotokoll under dokument.