Statusläge för projektet 10 maj 2016

Nu äntligen har länsstyrelsen beslutat första omgångens bredbandsstöd, dock inte till vår fördel. Länsstyrelsen skriver i sitt meddelande till oss

Då har vi idag äntligen fattat de första besluten om bredbandsstöd. Det krävdes 420 poäng för att få del av pengarna.
De ansökningar som inte kom med bland dem som beviljades medel förs automatiskt över till omgång 2. Vi har fortfarande ingen närmare information om när eventuella ytterligare pengar kan ställas till förfogande mer än att det kan bli under hösten. Vi håller er underrättade om hur det utvecklas och när nästa beslutstillfälle kan komma. Fram till dess är det helt i sin ordning att justera och förfina sina ansökningar.

Våra poäng räckte inte för att komma med i första omgången. Vår ansökan står nu kvar till andra omgången.