Årsmöte 2016-04-27

Årsmöte, med sedvanliga punkter enligt våra stadgar, har hållits hos Stella och Tomas. Vi var 37 av 54 medlemmar som slöt upp på mötet och med respektive blev vi 54 som trivdes i Stella o Tomas varma samlingslokal, där det bjöds på kaffe och hembakat.

Ordförande presenterade arbetet med att bereda och göra ansökan av bredbandsstöd. Denna presentation har lagts som verksamhetsberättelse under fliken dokument. Mötesprotokoll kommer inom kort att läggas upp under fliken dokument