Statusläge för projektet februari 2016

Nu har februari passerat och här är ett utdrag från senaste information från länsstyrelsen

Senaste informationen från Jordbruksverket är att den 10 mars sker en ny driftsättning av handläggnings- och ansökningssystemen som förhoppningsvis innebär att dessa åter ”pratar” med varandra och den 14 mars räknar man med att vi fullt ut ska kunna handlägga. Fortfarande går det bra att uppdatera ansökningarna. När vi går ut med datum för sista chans att uppdatera ansökningarna,  så ges det tre veckor att göra ytterligare justeringar i ansökan.

De pengar vi har att fördela i första ansökningsomgången är fortfarande 58 Mkr och vi har ingen information om när eventuella nya pengar kommer mer än att Jordbruksverket har meddelat att man vill avvakta i vilken takt som pengarna går åt när vi väl börjar besluta.

Så till önskemål om kompletteringar. Som de flesta väl vet så ska vi göra en rimlighetsbedömning av de kostnader som ni har angett i budgetmallen….
Vad alla måste göra är att speca slangkostnaden efter dimension och antal meter. Likaså specas kostnaden för fiberkablar efter antal fibrer och antal meter. Kostnad för fibersvetsning kan anges per timme eller per skarv. Om pris anges per skarv ska det specas efter antal fiber i kabeln.

Efter denna information har styrelsen gjort byavandring och skissat på en dragning av slang/fiber från noden i Sandreda och ut till alla medlemmarna. Utifrån den skissen har vi kalkylerat meter slang och fiber samt skarvar. Därefter har budgetmallen uppdaterats för uppladdning till ansökan. Dock brottas vi med kostnadsuppskattningar och fortsätter kalkylarbetet. Se vidare info i senaste styrelsemötesprotokoll (ligger under dokument).