Statusläge för projektet december 2015

Den 15 december fick vi information från länsstyrelsen att Jordbruksverket nu har fastställt föreskrifterna där bl.a. bredbandsstöd ingår. Länsstyrelsen gav också några exempel på vad vi ska betänka. Angående processen för att behandla/godkänna vår ansökan så citeras här ett utdrag av informationen från länsstyrelsen

Den starkt försenade föreskriften om bredbandsstödet beslutades äntligen och trädde i kraft igår måndag, 2015-12-14.
Även om föreskriften nu är klar och vi formellt sett kan fatta beslut så återstår det en hel del innan vi är mogna. Diverse frågor saknar fortfarande svar och referensprislistan som vi ska utgå ifrån när vi gör rimlighetsbedömning av kostnaderna är inte fastställd. Datasystemen pratar inte tillfredsställande med varandra för närvarande och det är sagt att detta ska börja fungera i februari. Så innan dess blir det alltså inga beslut för vår del. Men vi förbereder så långt det går.

De föreskrifter som nämns finns under fliken Referenser samt under Länkar till höger.

Styrelsen ser med tillförsikt fram emot beslut från länsstyrelsen och ett gediget arbete med att infria föreskrifterna.