Statusläge för projektet 16 oktober 2016

Under sommaren och fram till idag har vi fått ytterligare 6 nya anslutningar som gått med i vår förening, så nu består vårt projekt av 61 anslutningar. Detta medför att hela projektet har fått en större budget men per anslutning så får vi en lägre kostnad, då merkostnaden för en ny anslutning är lägre än medelkostnaden för alla anslutningarna. ”Det blir billigare ju fler vi är”.

Som nämndes i maj så går nu vår ansökan automatiskt över till omgång 2, för utdelning av bredbandsstödet. I omgång 1 så fick 8 föreningar tilldelning av 34 sökta och nu till omgång 2 så konkurrerar de kvarvarande 26 plus 4 nya, dvs 30 föreningar, om 36,2 Mkr, som finns för Kronobergs län. De 30 föreningarnas ansökningar är tillsammans ca 75 Mkr, så flera föreningar kommer att stå utan. För Sjönet kan vi nu kalkylera att våra poäng har ökats då anslutningsgraden nu överstiger 85% efter att de 6 nya anslutit sig. Så sannolikheten att Sjönet får del av tilldelningen har ökat.

Länsstyrelsen har gett föreningar fram t.o.m 16 oktober att uppdatera sina ansökningar. För Sjönet har vi gjort detta idag, genom att uppdatera budget, finansieringsplan, likviditetsbudget och antal anslutningar. Så nu håller vi tummarna och avvaktar kraftfullt på besked innan årets slut på vilka som får bredbandsstöd omgång 2. De som inte får tilldelning går automatiskt vidare till omgång 3, vilket är sista omgången. Sedan får föreningarna börja om igen med en ny ansökan under eventuellt nya förutsättningar.