Statusläge för projektet 7 december 2016

Nu har länsstyrelsen beslutat om tilldelningen av andra omgångens bredbandsstöd. Vi var inte en av de föreningar som tilldelades bredbandsstöd. Länsstyrelsen skriver i sitt meddelande till oss

Då har vi fattat besluten om bredbandsstöd. Nedanstående projekt har beviljats medel.
Zitius Service Delivery AB, projekt Markaryd väst, Markaryds kommun – 14,4 Mkr
Zitius Service Delivery AB, projekt Markaryd öst, Markaryds kommun – 14,6 Mkr
Fröseke Fiberförening ekonomisk förening, Uppvidinge kommun – 5,0 Mkr
Övriga projekt förs vidare till nästa omgång.

(Ps. Zitius är ett dotterbolag till Telia som anlägger fiber, liksom Wexnet)

Trots vi ökade våra poäng till 420 så räckte inte dessa för att vi skulle få tilldelning nu i andra omgången, då det krävdes 460 poäng. Dvs ribban höjdes nu till andra omgången. Ser vi på de som fått tilldelning så ser vi att vår ansökan på 2,2 Mkr är en liten förening mot de som fått.
Vår ansökan står nu kvar till tredje omgången, som ska utdelas till sommaren 2017.