Statusläge för projektet 10 februari 2017

Nu har vi fått förtydligande från Jordbruksverket om tilldelning av 3:e omgångens bredbandsstöd, enligt plan den sista tilldelningen för denna programperiod. Jordbruksverket skriver
Enligt den information som vi fått via diskussioner med Näringsdepartementet kommer det sannolikt inte bli någon ändring av stödupplägget under nuvarande programperiod. Beroende hur snabbt processen kan avklaras inom EU, där beslut planeras att tas under juli 2017, kommer pengarna att tillföras landsbygdsprogrammet och först bli tillgängliga under andra halvan av året, men sannolikt under början av 2018. Storleksordningen på medlen är 850 milj (nya pengar) + 150 milj (som omfördelas inom programmet).”
Om 1000 milj bredbandsstöd delas ut i 3:e omgången så uppskattar länsstyrelsen i Växjö att Kronoberg får ca 2,7%, dvs 27 milj. Detta ställt till alla ansökningar om ca 104 milj som finns inför 3:e omgången så är vår slutsats att tilldelad proportion blir allt mindre. Förra omgången fanns 36 milj att dela ut till 72 milj i ansökningar. Vår optimism att få bredbandsstöd blir allt mindre.