Årsmöte 2017-04-27

Årsmöte, med sedvanliga punkter enligt våra stadgar, hölls i församlingshemmet i Viås. Vi var 27 av 59 medlemmar som slöt upp på mötet och med respektive blev vi 35.

Ordförande presenterade arbetet med att bereda och göra ansökan av bredbandsstöd. Denna presentation har lagts som verksamhetsberättelse under fliken dokument. Mötesprotokoll kommer inom kort att läggas upp under fliken dokument