Statusläge för projektet 4 juli 2017

Vi har sedan årsmötet gjort en projektering, se arbetskarta under flik kartor, och noggrannare kalkyler. Detta arbete har sedan blivit underlag till det avtal som vi tecknat med Wexnet respektive en entreprenör, såsom presenterades och beslutades på årsmötet. Avtalen innebär att Sjönet gör hela projekteringen och förläggningen av både Sjönets fibernät och Wexnet fiberstam upp till Hagreda. Kostnaderna för Wexnets del  står Wexnet för, enligt samförläggningsavtalet.

I oktober startar vi förläggningen och färdigställande blir under 2018.