Statusläge för projektet 11 september 2017

Alla medlemmarna har nu betalat den första delen av insatsen och våra förberedelser är nu i full gång.

Styrelsen har inventerat vilka markägare som berörs och har nu, utifrån förslag av Coompanion och LRF, tagit fram ett markupplåtelseavtal som ska tecknas med dessa markägare.
Styrelsen har också från förslag från Coompanion tagit fram ett anslutningsavtal som ska tecknas med varje fastighetsägare.
Båda dessa avtal ska göras klara kommande veckor. Respektive byrepresentant kontaktar medlemmar och markägare.

Byggstartmöte planeras till att hållas i början av oktober. På detta möte ska vi redovisa
– uppdaterad arbetskarta (karta över förläggningen, som vi även publicerar är på vår webbsida)
– att avtal ovan är tecknat (utan avtal ingen grävning)

Extra föreningsstämma och informationsmöte har utlysts till den 9 oktober kl 18:30.