Extra föreningsstämma med efterföljande informationsmöte 2017-10-09

Styrelsen hade kallat till extra föreningsstämma med en punkt på dagordningen, att uppdatera stadgarna. 40 medlemmar och 2 via fullmakt var närvarande och vi beslutade uppdatera stadgarna enligt förslag.

Efter detta formella möte hade vi fika med efterföljande information om projektet. För information om Wexnet var Stefan Henning inbjuden.

Vi informerade om hur ekonomin för projektet ser ut för stunden, hur processen med grävning och installationen samt vad vi ska tänka på i förberedelser.

Sedan informerade Stefan om alla de tjänster som erbjudes genom fibern efter att man kopplat in sig. Allt detta finnes på https://www.wexnet.net/services/default.aspx?servicecategory=isp
VI tackar Stefan för informationen och demo av olika produkter.

Som avslutning diskuterade vi hur medlemmar som blir av med ADSL via telefontrådarna ska göra. Några exempel på telefoni och mobilt bredband visades.

Slutligen vill vi tacka Vincent och Christel för lokal och gott fika för vårt möte.